Số tiền được phép rút về trong 1 ngày là bao nhiêu?

    527

    Tùy từng cấp độ tài khoản khác nhau mà số tiền tối đa được rút mỗi lần giao dịch cũng khác nhau:

    • Khách hàng thường được rút tối đa 10 lệnh/ ngày
    • Khách hàng VIP được rút tối đa 20 lệnh/ ngày
    • Số tiền tối đa là 100 triệu/ lệnh và 200 triệu/ ngày